- Szkoły mają zapewnione środki do dezynfekcji. Dzieci zostaną podzielone na grupy, w sali będzie mogło przebywać maksymalnie 12 uczniów (1 dziecko na 4 m2), ławki będą stały w odległości 1,5 m. W każdej z nich może siedzieć tylko jedno dziecko, tak aby bliski kontakt z nauczycielem lub pozostałymi dziećmi był uniemożliwiony. Podczas zająć dzieci nie będą musiały mieć założonych maseczek. Podobnie jak w przedszkolach, dzieci w szkołach nie będą mogły korzystać z przedmiotów, których nie będzie można zdezynfekować. Będzie możliwa zabawa na boisku, jednak z uwzględnieniem zasad dystansu społecznego - informuje Adriana Herrmann, rzecznik urzędu miasta.

Szkoły zostały dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Zdaniem Wojciecha Piniewskiego, zastępcy prezydenta Inowrocławia, podczas zajęć mogą się pojawić elementy dydaktyki, jednak będzie to uzależnione od tego, ile dzieci przyjdzie do szkoły. Nadal prowadzone ma być nauczanie zdalne.