"Zgodnie z priorytetową kwestią poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, wyrażoną w exposé premiera Mateusza Morawieckiego, środki programu w 2020 roku zostaną w całości przeznaczone na realizację projektów związanych z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych" – zadeklarował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. W tym roku łączna kwota na dofinansowania wynosi 6 mln zł.

Wiceminister zwrócił się do wojewodów o przedstawienie do 13 marca najlepszych propozycji projektów z poszczególnych województw. "Dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia mające na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację, przebudowę lub doposażenie przejść dla pieszych" - informuje MSWiA.

Pod uwagę będą brane projekty dotyczące lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych, takich jak okolice szkół, szpitali czy obiektów sportowych. W ramach dofinansowanych projektów, przejścia dla pieszych zostaną właściwie oświetlone, oznakowane oraz wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Jak informuje MSWiA wnioski o dofinansowanie należy składać do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego w terminie wskazanym przez ten urząd.

I etap weryfikacji wniosków odbywa się w urzędach wojewódzkich, następnie najlepsze projekty lokalne zostaną przekazane do MSWiA.

W ubiegłym roku do MSWiA wpłynęło 319 projektów, spośród których 104 otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę blisko 6 mln zł. W latach 2017-2019 w ramach programu "Razem bezpieczniej" zmodernizowano ok. 450 przejść dla pieszych.(PAP)

Autor: Daria Kania

dka/ mark/