Środowiskowy Dom Samopomocy otwarto w budynku byłego gimnazjum w Żalinowie. Od blisko dwóch lat w tym miejscu funkcjonuje już Dzienny Dom Senior +. Jego podopieczni wystąpili dziś z programem artystycznym. Dzisiejsza uroczystość poświęcona była jednak osobom niepełnosprawnym, które w Środowiskowym Domu Samopomocy znajdą pomoc.

Tadeusz Kacprzak
To, że mamy się wami zajmować to nie żadna łaska. To wasz przywilej. Przywilej do tego, żebyście godnie te swoje lata przeżywali. Przywilej tego, że po to jest wspólnota gminna, żeby was otoczyć troską i wsparciem. Drogi i woda, kanalizacja, chodniki, światło budują komfort, ale działanie na rzecz drugiego człowieka buduje życie tej wspólnoty, to dobro, które decyduje o tym, jaka gmina będzie. Bo może się okazać, że po tych chodnikach, asfaltach, za dwadzieścia lat nie będzie nikt chodzić.

Tadeusz Kacprzak, wójt Gminy Inowrocław

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żalinowie powstał dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i Gminy Inowrocław. Kilkunastu podopiecznych przez pięć dni w tygodniu przebywa w domu po osiem godzin dziennie. Przez część tego czasu biorą udział w zajęciach w sześciu pracowniach. Podczas dzisiejszego otwarcia podopieczni domu przedstawili program artystyczny nagrodzony przez obecnych gromkimi brawami.