Zakres inwestycji obejmuje wzmocnienie konstrukcji drogi, odtworzenie poboczy, rozbiórkę i budowę nowego przepustu oraz remont mostu na Noteci, który otrzyma nową nawierzchnię, barieroporęcze i ekrany przeciwolśnieniowe zabezpieczające chronione gatunki ptaków na trasie migracji wzdłuż rzeki. Przebudowane zostaną istniejące zjazdy. Cała trasa zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Za prace odpowiada konsorcjum firm Polbud-Pomorze z Łącka i PRD Inodrog z Inowrocławia, z którym zawarta została umowa o wartości 8,4 mln zł, a sama inwestycja finansowana jest z budżetu samorządu województwa.

Objazdy przez Łabiszyn lub Lubostroń

Ze względu na rozbiórkę i budowę przepustu oraz remont mostu trasa będzie w najbliższych miesiącach całkowicie nieprzejezdna. Zalecany objazd będzie prowadził od Barcina drogą wojewódzką nr 254 do Łabiszyna i następnie drogą wojewódzką nr 253 do Murczyna. Warto zauważyć, że na DW nr 254 pomiędzy Barcinem i Łabiszynem prowadzone są jeszcze ostatnie prace przy modernizacji tej trasy.

Samochody do 3,5 tony, pojazdy komunikacji publicznej, służb komunalnych, maszyny rolnicze oraz ruch docelowy mogą korzystać także z krótszego objazdu wytyczonego od Pturka przez Lubostroń do drogi wojewódzkiej nr 253 w Załachowie a następnie przez Obielewo do Młodocina.

znin2