Roczna stawka opłaty od posiadania psów w 2023 roku wynosi 66 zł od jednego psa. Marek Słabiński chce jej zlikwidowania.

- Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z opłaty od posiadania psów systematycznie maleją i kształtowały się następująco: 86 tys. zł w 2021 roku, 82 tys. zł w 2022 roku i przewidywane wpływy w wysokości 80 tys. zł za rok 20223. Uwzględniając postulaty mieszkańców miasta Inowrocławia, zasadnym jest uchylenie uchwały i zaniechanie poboru opłaty od posiadania psów - uzasadniania pełniący funkcję prezydenta miasta.

Czy opłata za posiadanie psa powinna zostać zniesiona?

Na to muszą jednak zgodzić się jednak radni. W Radzie Miejskiej Inowrocławia większością dysponuje koalicja Porozumienia Ryszarda Brejzy i Koalicji Obywatelskiej, która co roku głosowała za utrzymaniem tej opłaty.

Zobacz także: Marek Słabiński: "nie będzie żadnego przewrotu pałacowego"