- Jesteśmy dumni z tych, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia. Przy okazji podziękowaliśmy wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi i jego najbliższym współpracownikom, za wzorową współpracę. Jednocześnie jesteśmy wdzięczni za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery oraz przestrzeni dla organizacji pozarządowych, by mogły współpracować i nawiązywać przyjacielskie relacje - mówi Bartosz Ogórkowski, prezes Stowarzyszenia Alter Ino.

Obrazy Oleny Bieliaievej były prezentem od członków stowarzyszenia dla Urzędu Wojewódzkiego.