Projekt dedykowany był otoczeniu osób niesłyszących, posługujących się językiem migowym. Wychodził naprzeciw problemowi braku umiejętności i narzędzi komunikowania się osób głuchych i słyszących. Wzięli w nim udział koledzy z klasy i ze szkoły oraz członkowie rodzin osób migających.

Uczestnicy 3-miesięcznego projektu wzięli dzisiaj udział w warsztatach poświęconych nauce komunikacji niewerbalnej: gestem, ruchem czy mimiką. Na koniec wystawili spektakl, który wypełnił po brzegi widownię Młodzieżowego Domu Kultury.

wsp_modul