Wyższy podatek od nieruchomości w 2023 r. 

Znacząca podwyżka stawek maksymalnych podatku od nieruchomości w 2023 r. uderzyła szczególnie w podatników wykorzystujących grunty i budynki na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Niestety, dalszy wzrost stawek stał się całkiem realny – po raz kolejny bowiem Minister Finansów podniósł stawki maksymalne, i to znacznie. Podatek od nieruchomości w 2024 roku może być wyższy nawet o 15-16% niż obecnie.

Stawka maksymalna za budynki mieszkalne i ich części wzrośnie w 2024 r. z obecnego 1 zł do 1,16 zł za m2 powierzchni użytkowej. Natomiast stawka dla obiektów budowlanych wykorzystywanych w celach prowadzonej działalności gospodarczej – z obecnych 28,78 zł do 33,10 zł za m2 powierzchni użytkowej. 

Zmiana objęła wszystkie stawki maksymalne. Należy jednak pamiętać, że to rady gmin indywidualnie ustalają obowiązujące na ich terenie stawki. Wiele z nich zapewne osiągnie pułap stawek maksymalnych, jednak oczywiście nie musi tak być. W najbliższych miesiącach samorządy będą podejmowały decyzje w tym zakresie, biorąc pod uwagę czynniki takie jak specyfika regionu, zamożność mieszkańców czy dominujący sektor gospodarki.

Kupujesz nieruchomość? Pamiętaj o formalnościach!

Obowiązkiem nabywcy gruntu, budynku, mieszkania lub budowli jest złożenie w urzędzie gminy odpowiedniej dokumentacji. Jest nią deklaracja podatku od nieruchomości. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej korzystają w tym celu z formularza DN-1 wraz z załącznikiem ZDN-1 (nieruchomości opodatkowane) lub ZDN-2 (nieruchomości zwolnione z podatku).

Inaczej jest w przypadku osób fizycznych, które w tym celu składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN-1. Obowiązują do niej załączniki ZIN-1 (nieruchomości opodatkowane), ZIN-2 (nieruchomości zwolnione z podatku) oraz ZIN-3 (dane współwłaścicieli). Jeśli grunt lub obiekt budowlany stanowi współwłasność osoby fizycznej i prawnej, osoba fizyczna nie składa IN-1, lecz deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Na złożenie informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości masz 14 dni licząc od zakupu nieruchomości, przyjęciu jej w posiadanie lub użytkowanie wieczyste. W kolejnych latach osoby prawne składają deklarację DN-1 do 31 stycznia każdego roku.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Osoby prawne samodzielnie wyliczają podatek od nieruchomości. Służy do tego właśnie deklaracja DN-1. Obliczoną należność dzielą na 12 proporcjonalnych rat płatnych do 15. dnia każdego miesiąca. Jedynie ratę za styczeń można zapłacić do 31 stycznia. Urząd gminy nie wydaje odpowiedzi na złożoną deklarację DN-1. Podatek należy płacić bez wezwania.

Osoby fizyczne nie wyliczają podatku – robi to za nie urząd gminy. W odpowiedzi otrzymują decyzję o wymiarze należności, terminach i wysokości rat.