O niepewności w funkcjonowaniu oddziału pisaliśmy dwa dni temu. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że dyrekcja szpitala podpisała ze wszystkimi lekarzami, którym kończyła się umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii umowy na okres 3 miesięcy.

- W tym czasie zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie konkursowe, którego celem będzie wyłonienie oferentów na okres dłuższy, tj. 2-3 lata. Podczas negocjacji z lekarzami padło zapewnienie, że te osoby z którymi podpisał dyrektor umowy przystąpią do wspomnianego postępowania. Resumując udzielanie świadczeń w szpitalu w zakresie chirurgii udzielane będzie na dotychczasowych zasadach, a planowe i nieplanowe zabiegi wykonywane zgodnie z harmonogramem - wyjaśnia dr n. med. Bartosz Jakub Myśliwiec.

W pozostałych zakresach świadczenia także mają być wykonywane jak dotychczas.