- Wdrożone w fabryce w Inowrocławiu rozwiązanie pozwala na zmniejszenie emisji chlorków w ściekach o ok. 7,5 tys. ton rocznie. Umożliwia także odzyskiwanie z procesu produkcji ok. 40 tys. metrów sześciennych solanki, która może być potem ponownie wykorzystana do wytwarzania sody. Innowacja pozwala również na zmniejszenie zużycia pary technologicznej, co w okresie wysokich cen surowców energetycznych i praw do emisji CO2 zwiększy efektywność inowrocławskiego zakładu. Grupa Ciech szacuje, że za sprawą wdrożenia nowej metody odzyskiwania soli wypadowej zakład w Inowrocławiu zaoszczędzi blisko 2 mln zł rocznie - informują służby prasowe Grupy Ciech.

Budowę instalacji zakończono w 2022 roku, ale pilotażowe testy rozpoczęto 2 lata wcześniej. Do tej pory sól wypadowa powstała podczas produkcji chlorku wapnia traktowana była jako odpad. Po wdrożeniu nowej technologii jest wykorzystywana ponownie do produkcji sody.

- Wprowadzone rozwiązanie polega na zawrocie pulpy zawierającej pozostałości po wytwarzaniu sody kalcynowanej, odwirowaniu jej w specjalnych wirówkach, a następnie odseparowaniu solanki, która po oczyszczeniu może być użyta ponownie w procesie produkcji. Przeprowadzane w ten sposób odzyskiwanie soli wypadowej pozwala zarówno na zmniejszenie emisji chlorków w ściekach, jak i zużycia pary technologicznej. Kluczowe w opracowanej metodzie okazało się dokładne dobranie odpowiedniego osprzętu (wirówek), zoptymalizowanie rozdziału półproduktu oraz jego zagospodarowanie. Precyzyjnie zaprojektowana instalacja została wyposażona w automatyczną regulację procesu w taki sposób, aby dostarczyć niezbędnych informacji technologicznych przy zminimalizowaniu czynności obsługowych - informuje Ciech.

Omawiana innowacja nie jest jedyną, jaką w ostatnim czasie wdrożono w inowrocławskich zakładach sodowych. W 2021 roku uruchomiono instalację wychwytu dwutlenku węgla z procesu produkcji sody kalcynowanej. Pozwala to zmniejszyć emisję CO2 o co najmniej 6 tys. ton rocznie.