Z najnowszych badań ING wynika, że jesteśmy coraz bardziej aktywni w internecie. To, co mocno przyspieszyło w czasie pandemii, dalej się rozwija. Polacy - częściej niż przedtem - zaczęli studiować lub pracować online (59% badanych), załatwiać sprawy urzędowe (54%), robić zakupy, w tym kupować ubrania, ale również jedzenie (53%). Pozostałe aktywności, takie jak rekreacja, poszukiwanie informacji, aktywności społeczne czy płatności również rozwinęły się online, chociaż oczywiście większość osób korzystała z nich już przed pandemią. Płatności to najchętniej wskazywana czynność w internecie (87%). Jednocześnie aż 70% Polaków uważa, że liczba cyberataków dziś wzrasta, a prawie połowa badanych (44%) twierdzi, że padło ofiarą oszustwa online lub zna kogoś, kto doświadczył cyberataku.

„Rozumiemy te obawy, dlatego w ING rozwijamy i wdrażamy dodatkowe innowacyjne zabezpieczenia w aplikacji Moje ING, które lepiej ochronią naszych klientów przed różnego typu oszustwami w sieci. Aby ułatwić klientom poznanie tych rozwiązań, stworzyliśmy >>Strefę bezpieczeństwa<< w Moim ING, gdzie w jednym miejscu mogą łatwo z nich skorzystać” - podkreślił Marcin Giżycki, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Spośród wszystkich cyberzagrożeń Polacy najlepiej znają: phishing, złośliwe oprogramowanie i kłamstwa internetowe. Oszustwa te należą także do najczęściej doświadczanych. Nieklikanie w podejrzane linki (71%), uważanie na otrzymywane maile lub połączenia telefoniczne (64%) to najczęstsze środki stosowane przez Polaków w celu ochrony przed oszustwami internetowymi.

W „Strefie bezpieczeństwa” w aplikacji Moje ING można m.in.:

  • skorzystać z weryfikacji behawioralnej. Raz włączona - cały czas dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo przed cyberoszustami; Dodatkowe zabezpieczenie w Moim ING - YouTube

  • aktywować bezpłatną, dodatkową usługę CyberRescue - w przypadku podejrzenia ataku cyberoszustów eksperci CyberRescue zadbają o bezpieczeństwo w internecie, np. na portalach aukcyjnych czy w sklepach internetowych;

  • łatwo ustalać bezpieczne dla siebie limity i powiadomienia dla płatności oraz przelewów;

  • ustalić metody autoryzacji płatności;

  • tymczasowo zablokować kartę. Dzięki temu nikt nie będzie mógł nią płacić.

„Jak wynika z naszego raportu nt. cyberbezpieczeństwa, aż 71% Polaków uważa, że posiada pewną wiedzę, jak zachować się w przypadku cyberataku, jednak dostrzega w niej braki - respondenci oceniają ją jako średnią. Co ważne, tylko 11% młodych ludzi w wieku 18-24 lat deklaruje, że zawsze czują się bezpiecznie w internecie. Dlatego chcemy, aby klienci poczuli większą sprawczość, pokazując im, jak łatwo sami mogą skorzystać z dodatkowych zabezpieczeń w >>Strefie bezpieczeństwa<<. Tak jak dbamy o wiele ważnych dla nas spraw, zadbajmy też sami lepiej o nasze finanse. >>W dbaniu o bezpieczeństwo nie macie sobie równych<< to nie tylko pochwała, ale też zachęta do robienia więcej i skorzystania z rozwiązań od ING” - powiedziała Barbara Pasterczyk, dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową.

Więcej informacji nt. „Strefy bezpieczeństwa” ING i bezpiecznego bankowania w sieci na http://www.ing.pl/lp/bezpieczne-finanse

Badanie „ING Consumer Survey - cyberbezpieczeństwo” zostało zrealizowane przez Ipsos Holandia w dniach 28.10-07.11. Badanie zrealizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków, n=1003. Metoda badawcza: wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAWI).

Źródło informacji: ING Bank Śląski