W ramach kierowanego do samorządów programu na rozwój stref przemysłowych w kraju wskazano 52 inwestycje, objęte dofinansowaniem w wysokości do 98 procent wartości. Jak informuje KPRM, chodzi o wzmacnianie stref ekonomicznych, które mają wpływ na rozwój regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.

Jedną z trzech takich inwestycji w naszym województwie jest rozbudowa drogi Inowrocław - Solec Kujawski, wraz z odcinkiem Nowa Wieś Wielka - Leszyce. Jak udało nam się ustalić, prace mają objąć także ulicę Orłowską w Inowrocławiu, już od Ronda Solidarności. Dzięki skomunikowaniu naszego miasta z Solcem Kujawskim, będzie to także dodatkowa trasa, którą przez gminę Rojewo dojedziemy do Bydgoszczy, w szczególności do strefy przemysłowej.

Więcej o inwestycji już wkrótce. Czekamy na komentarz Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w tej sprawie.