Rozwojowi sieci tras dla jednośladów była poświęcona debata, która odbyła się kilka dni temu w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu. Było to pierwsze spotkanie w ramach cyklu konsultacyjnego w województwie. Wzięli w nim udział włodarze gmin z terenu naszego powiatu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz powiatów: mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego.

- Turystyka rowerowa to sport, ekologia i zdrowie, a więc dziedziny, na których rozwoju zależy nam wszystkim. Dlatego należy prowadzić działania, które skutkować będą rozbudową sieci ścieżek dla jednośladów - podkreśla Wiesława Pawłowska przypominając, że powiat przygotował koncepcję budowy zintegrowanego systemu tras we współpracy z gminami.

- Jej celem jest zapewnienie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie powiatu inowrocławskiego. Projekty, które zostaną przygotowane w oparciu o tę koncepcję oraz pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego, przyczynią się do likwidacji luk w istniejącej infrastrukturze rowerowej - podkreśla starosta.

Projekt zakłada szacunkowe koszty wynoszące ponad 330 mln zł, w tym w pasach dróg powiatowych 190 mln zł. Łączny kilometraż docelowej infrastruktury rowerowej na terenie powiatu inowrocławskiego wyniósłby ponad 460 kilometrów.

Podczas spotkania Urząd Marszałkowski przedstawił założenia projektu rozbudowy infrastruktury rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim i efekty działań z zakresu budowy dróg rowerowych objętych wsparciem na realizację przedsięwzięć z zakresu niskiej emisji oraz budowy dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich.

Przedstawiono sieć powiązań dróg rowerowych oraz planowane działania finansowane z funduszy europejskich i innych źródeł oraz przekazano informację na temat połączenia ścieżkami rowerowymi pięciu miast prezydenckich. Zidentyfikowano tzw. białe plamy w zakresie ścieżek rowerowych w powiecie inowrocławskim, mogileńskim, radziejowskim i żnińskim, możliwe do finansowania w nowej unijnej perspektywie finansowej.

Urząd Marszałkowski, który zorganizował spotkanie, zarekomendował do dofinansowania ponad 188 km odcinków ścieżek rowerowych w województwie, w tym 33,2 km łącznie na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego.

Ścieżki z Inowrocławia do Pakości, Torunia i Kruszwicy

W powiecie inowrocławskim są to następujące odcinki ścieżek rowerowych: wzdłuż drogi od Tupadeł do Kobylnik (5,1 km - połączy Inowrocław i Kruszwicę), od Pakości do Inowrocławia (8,8 km), od Inowrocławia do Gniewkowa (3,1 km - połączy Inowrocław z Toruniem).

- Samorządowcy podkreślali, iż ich potrzeby są dużo większe aniżeli dostępne środki zewnętrzne, w tym europejskie. Teraz każdy z samorządów musi ponownie zidentyfikować swoje potrzeby w zakresie ścieżek rowerowych z punktu widzenia propozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego i możliwości ich finansowania - mówi Joanna Kuchta, naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego.

We wtorkowym spotkaniu udział wzięli także wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Mirosław Graczyk, naczelnik Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Grzegorz Piątek, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Marcin Drogorób oraz kierownik Biura Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji Damian Openchowski.