W przetargu brało udział sześciu wykonawców, których oferty wahały się od 48,4 mln zł do 82,5 mln zł. 27 maja GDDKiA wskazała najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę Transpol Lider z Inowrocławia na kwotę 48 400 433,24 zł. Z wykonawcą właśnie podpisano stosowną umowę.

transpol

W ramach zadania nastąpi rozbudowana istniejącej drogi krajowej nr 62 Strzelno - Kobylniki o długości 10 kilometrów i poszerzenie jej do szerokości 7 metrów. Wykonana zostanie korekta niwelety drogi, łuków, przebudowa skrzyżowań wraz z wykonaniem lewoskrętów, budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2448C w m. Stodólno, budowę chodników, oświetlenia i zatok autobusowych.

dk62

Droga zostanie częściowo poprowadzona nowym śladem. Oznacza to, że znajdujące się po drodze miejscowości Stodólno i Sławsk Wielki doczekają się obwodnic. Inwestycja uwzględnia także nasadzenia ponad 1300 drzew i ponad 5000 krzewów.

dk3

Wykonawca będzie miał 15 miesięcy (z wyłączeniem okresu zimowego) na wykonanie prac. Spodziewany termin otwarcia nowej DK nr 62 to czwarty kwartał 2023 roku. Kierowcy do tego czasu będą musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu.