Czym są kwalifikacje zawodowe?

Kwalifikacje zawodowe zwane inaczej także kompetencjami zawodowymi to grupa konkretnych umiejętności połączonych ze specjalistyczną wiedzą i predyspozycjami. Zestaw ten jest bardzo często niezbędny do pracy w danym zawodzie. Kompetencje zawodowe zdobywamy zarówno w szkołach czy na uczelniach, jak i podczas kursów, szkoleń czy samodzielnego dokształcania się np. podczas czytania specjalistycznych lektur lub uczenia się języków obcych. Najczęściej potwierdzają je zdobyte uprawnienia, certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty.

Kompetencje zawodowe mogą znacznie różnić się od siebie, zależnie od danej branży i stanowiska. Na przykład dla anglisty ważne będzie szczegółowa znajomość języka angielskiego, dla handlowca – umiejętności negocjacyjne, a dla programisty niezbędna będzie znajomość języków programowania.

Jakie kompetencje zawodowe są potrzebne na rynku pracy?

Za najbardziej pożądane kompetencje zawodowe na rynku pracy obecnie i w przyszłości uważa się umiejętność współpracy w grupie, twórczość, elastyczność i kreatywność. Ponadto, mając na uwadze postępującą digitalizację oraz rozwój technologiczny od pracowników wymaga i wymagać się będzie także umiejętności kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi i negocjowania. Osoby wyróżniające się wymienionymi wyżej kompetencjami zawodowymi mogą mieć większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy, a tym samym lepsze szanse na rozwój. Jednak poza powyższymi kwalifikacjami zawodowymi potrzebne będą także te specjalistyczne, które wymagane są w poszczególnych branżach. Jak je zdobyć?

Jak zdobyć kwalifikacje potrzebne na rynku pracy?

Jedne z najlepszych możliwości do szybkiego zdobycia nowych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych stwarzają szkoły policealne oraz kursy zawodowe. Oba te rozwiązania oferują kształcenie na wielu pożądanych obecnie na rynku pracy kierunkach i specjalnościach. A decydując się na edukację w szkołach TEB Edukacja tryb kształcenia bez problemu dostosować można do swoich indywidualnych potrzeb. Kształcić można się zarówno stacjonarnie – w aż 46 miastach w Polsce, jak i online – bez wychodzenia z domu.

Szkoły policealne wybierane są coraz częściej zamiast studiów wyższych. Wychodzą one naprzeciw zmieniającym się na rynku pracy trendom, kompleksowo przygotowując do zdobycia konkretnych kwalifikacji zawodowych, zapewniając kształcenie na najwyższym poziomie. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów oraz wykwalifikowanych trenerów w nowoczesnych i profesjonalnie wyposażonych pracowniach. Podobnie wyglądają kursy zawodowe, których tematykę i poziom dostosować można do indywidualnych potrzeb. Zapewniają zdobycie solidnych kwalifikacji zawodowych w wielu różnych branżach – kosmetycznej, logistycznej, technicznej, IT, zoologicznej, w księgowości i w wielu innych. Warto mieć na uwadze, że w obu przypadkach – w szkołach policealnych i podczas kursów zawodowych, grupy uczestników są niewielkie, dzięki czemu poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych kompetencji zawodowych odbywa się w komfortowych warunkach.

Chcąc zdobyć kwalifikacje zawodowe poszukiwane obecnie na rynku pracy, warto zdecydować się na kształcenie w placówkachTEB. Szkoła ta zapewnia szybkie uzyskanie praktycznych umiejętności, pożądanych w danej branży, zapewniając jednocześnie szansę na zdobycie lepszej pracy, awans oraz atrakcyjniejsze zarobki. Podnoszenie kompetencji zawodowych pozwala nie tylko na pozostać konkurencyjnym na rynku pracy, ale także zwiększa pewność siebie oraz poczucie wartości jako pracownika.