Nową stawkę, która ma obowiązywać w całym mieście ustalono na 32 złote. Właściciele nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi zapłacą o 9 zł mniej, jeśli kompostują bioodpady. Takich deklaracji złożono dotąd 397.

- Konieczność ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowych wysokościach jest konsekwencją kilku przyczyn, do których należą wzrost całorocznego odbioru i transportu odpadów o 12,95% w stosunku do 2021 roku, zagospodarowanie wszystkich odpadów wytworzonych przez mieszkańców w gospodarstwach domowych, w tym okresowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych, których ilość wzrosła w stosunku do roku 2021 o 9,51%, wzrost płacy minimalnej w 2022 roku o 7,5 % w stosunku do ub. roku oraz usuwanie nielegalnych wysypisk - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

To - jak się okazuje - nie jedyne przesłanki za podwyżkami. - Kolejnym, bez wątpienia, czynnikiem wpływającym na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w mieście jest ilość wytworzonych odpadów. Wzrosła ona o przeszło 1Mg w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dodatkowo utrzymujący się wzrost liczby zgonów w związku z trwającą sytuacją pandemiczną ma wpływ na koszty całeg systemu. W samym styczniu 2022 roku zmarło ponad 22 procent osób więcej niż w porównywalnym w okresie roku poprzedniego - uzasadnia prezydent miasta.

Radni decydując o zmianach będą mogli zapoznać się z przygotowaną kalkulacją. Jest ona też dostępna dla mieszkańców w Biuletynie Informacji Publicznej: plik PDF do pobrania