Strzelnica zwiększa dostęp do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą tzw. klasy mundurowe. - Szkoła posiadała już wcześniej strzelnicę kulową i pneumatyczną. Cieszę się tą nową inwestycją, bo powstała funkcjonalna strzelnica w wersji elektronicznej i teraz szkoła należy do wąskiego grona placówek mogących szkolić kompleksowo umiejętności strzeleckie uczniów klas mundurowych - powiedziała starosta Wiesława Pawłowska.

W otwarciu strzelnicy brali też udział m.in. przedstawiciele wojska, szkoły w Kościelcu oraz naczelnicy wydziałów starostwa odpowiedzialni za projekt. Uczniowie szkoły zaprezentowali swoje umiejętności strzeleckie i możliwości nowego obiektu. Strzelnica wirtualna pozwala m.in. na symulację prawdziwych warunków pola walki.

strzelnica1

Inwestycja kosztowała blisko 160 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków Ministra Obrony Narodowej stanowi prawie 128 tys. zł, a blisko 32 tys. zł to wkład własny powiatu. Oprócz samej strzelnicy powstało też jej zaplecze techniczne.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu kształcą się uczniowie, uczestniczący w programie "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", a szkoła prowadzi oddział przygotowania wojskowego. Działa tam także Ludowy Uczniowski Klub Strzelecki, osiągający liczne sukcesy w konkursach strzeleckich. Budynek szkoły wykorzystywany jest też do szkoleń przez żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z 82. Batalionu Lekkiej Piechoty w Inowrocławiu w ramach regionalnego systemu ostrzegania.