Złotówka za pierwsze 15 minut, 4 złote za pierwszą godzinę, 4,50 zł za drugą, 5 zł za trzecią i 4 zł za każdą kolejną - to nowe stawki za parkowanie zaproponowane przez prezydenta Inowrocławia. Na podwyżkę zgodzić się muszą jeszcze miejscy radni.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, podstawowym celem wprowadzenia zmian wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, jest zwiększenie rotacji pojazdów poprzez nakłonienie użytkowników dróg do możliwie najkrótszych postojów w wyznaczonych miejscach.

Nie jest jednak tajemnicą, że kolejna w ciągu ostatnich dwóch lat podwyżka jest związana z inflacją oraz sytuacją budżetową w mieście. - Po latach rozwoju przyszły czasy spowolnienia. Budżet na 2022 rok jest budżetem przetrwania. Jeżeli nie ulegnie zmianie polityka rządu, to w kolejnych latach może być niestety jeszcze gorzej - komentował niedawno Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

Zobacz też: Zdrożeją bilety autobusowe w MPK Inowrocław

Przypomnijmy. Od przyszłego roku wzrosną też ceny biletów na komunikację autobusową z 3 zł do 3,80 zł, a prawo do bezpłatnych przejazdów MPK będzie przysługiwało osobom po 70., a nie 65. roku życia.