Jak już pisaliśmy, włodarz przedstawił radnym projekt budżetu miasta na 2022 roku. Niewiele jest w nim nowych inwestycji, a planowane dochody i wydatki będą niższe od tych sprzed roku. Taka sytuacja, jak zauważają urzędnicy, pojawi się po raz pierwszy od powstania odrodzonego samorządu w 1990 roku.

- Na skutek decyzji rządowych, od dwóch lat spadła dynamika wzrostu wpływów z podatków dochodowych PIT i CIT, a "Polski Ład" staje się prawdziwym "tsunami" dla naszego budżetu. Problem niższych wpływów pogłębia olbrzymia inflacja, drożyzna, wzrost cen energii elektrycznej o 60%. Nagłemu pogorszeniu ulegają wszystkie wskaźniki finansowe, które decydują o możliwości spłacenia dotychczasowych zobowiązań i zaciągnięciu kolejnych - czytamy w informacji przekazanej przez Urząd Miasta.

Niższą dotację otrzyma MPK. Wzrosną ceny biletów na komunikację autobusową z 3 zł do 3,80 zł (wg UM rzeczywiste potrzeby to aż 7 zł), prawo do bezpłatnych przejazdów MPK będzie przysługiwało osobom po 70. roku życia (a nie po 65. roku życia). Będą zmiany w organizacji kursów autobusowych. Wzrosną opłaty za pozostałe usługi: baseny, żłobki, parkingi, miejsca postojowe. Mniej niż w kończącym się roku będzie na zapłatę za remonty, sprzątanie ulic. O kilkaset tysięcy złotych mniej środków wpłynie do Kujawskiego Centrum Kultury oraz biblioteki publicznej.

- Każda z tych jednostek będzie zmuszona do przeprowadzenia poważnych reorganizacji. Ponad 6% inflacja wymusza konieczność uwzględnienia wyższych kosztów odbioru i przetwarzania odpadów oraz zarządzania mieszkaniami (opłaty za odpady, czynsze). Poza obowiązkowym wzrostem wynagrodzeń minimalnych określanych w prawie, brak jest środków na choćby inflacyjny wzrost wynagrodzeń pracowników - dodają.

W projekcie budżetu na 2022 rok zapewniono środki na realizację przygotowanych już wcześniej inwestycji, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych np. odnowę części wspólnych budynków mieszkalnych, termomodernizację, budowę ścieżek rowerowych, odnowę i zagospodarowanie otoczenia średniowiecznego muru obronnego Inowrocławia, przebudowę ulic: Kwiatowej, Pięknej, Spokojnej, Knasta z odcinkiem Szelburg-Zarembiny oraz Ranusa. Za ponad 5 mln zł zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne na budynkach kolejnych szkół (głównie podstawowych).

- Zapewniliśmy środki na kontynuowanie opieki dla seniorów i dzieci (Dom Dziennego Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszkania chronione, świetlice socjoterapeutyczne), na wożenie dzieci niepełnosprawnych. Aż 3 mln zł kosztować nas będzie pobyt 76 najstarszych, niepełnosprawnych inowrocławian w Domach Pomocy Społecznej. Ponad 14 mln zł zapewnimy na funkcjonowanie MOPS,
a 2,5 mln zł na pomoc w zakresie dożywiania. Na 356 mln wydatków najwięcej kosztuje nas oświata, bo już prawie 110 mln zł, w tym aż 21 mln zł musimy przekazać inowrocławskim prywatnym przedszkolom i szkołom. Przypominamy, że w dwóch swoich największych wielomilionowych programach 100% wsparcia dla wybranych inwestycji gminnych, rząd nie dał ani złotówki naszemu Miastu. Prezydent zgłaszał kilkadziesiąt propozycji wsparcia m.in. na: ulice lokalne, modernizację ciepłowni miejskiej, przebudowę basenu otwartego, sal gimnastycznych itp.
- informuje urząd.

- Po latach rozwoju przyszły czasy spowolnienia. Budżet na 2022 rok jest budżetem przetrwania. Jeżeli nie ulegnie zmianie polityka rządu, to w kolejnych latach może być niestety jeszcze gorzej - komentuje Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.