Miejsce spotkań i rekreacji powstało przy drodze, która została wcześniej przebudowana, wybudowano też kanalizację sanitarną wraz z przyłączami. Jak przyznał wójt Tadeusz Kacprzak obiekt będzie mógł być w przyszłości rozbudowywany np. przy udziale funduszu sołeckiego.