Policjantki przeprowadziły zajęcia, których tematyka dotyczyła mowy nienawiści. Celem spotkania było przedstawienie na czym taka „mowa” polega, gdzie występuje, jak ją zmieniać i niwelować.

- W pierwszej części uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach, dzięki którym mogli poznać bliżej powyższą tematykę. Następnie zaprezentowany został film pt. "Niebieskoocy". Miał on na celu wywołanie emocji. Skłaniał też do refleksji nad mechanizmami uprzedzeń i dyskryminacji. To ważne, by młode pokolenie uczyło się zachowań jak zapobiegać dyskryminacji i jak być tolerancyjnym - mówi Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.