Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie drogi na odcinku 500 metrów. Powstanie tam jezdnia asfaltowa o szerokości 6,50 m. Wybudowane zostaną z kostki betonowej: zjazdy o szerokości od 3,25 m do 5,50 m i chodniki o szerokości 2,00 m. Powstaną też: ciąg pieszo-rowerowy asfaltowy o szerokości 3,00 m, zatoki autobusowe o szerokości 3,00 m oraz pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym o szerokości 1,25 m.

- Ta droga jest teraz w kiepskim stanie, a ma przecież kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu komunikacyjnego Gminy Kruszwica i stanowi alternatywne połączenie Inowrocławia z Kruszwicą. Ułatwia ona również dojazd z Kopalni Kruszyw z Łojewa do Kruszwicy przez Szarlej – powiedziała starosta Wiesława Pawłowska.

Prace będą kosztować ponad 1,6 mln zł brutto. Połowę kosztów pokryje inwestor, czyli Powiat Inowrocławski, a drugą połowę Gmina Kruszwica. Samorządy podpisały niedawno porozumienie w tej sprawie. Prace mają się zakończyć na początku grudnia.

Inwestycja znajduje się też na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oznacza to, iż uzyskanie takiego wsparcia będzie możliwe w przypadku pojawienia się oszczędności przetargowych w ramach zadań, które już uzyskały dofinansowanie.