Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące stawek za wywóz śmieci w Inowrocławiu uchwalono w połowie lipca 2020 roku. Na ich zasadzie miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami wynosi teraz 25 zł, a jeśli właściciel nieruchomości nie stosuje się do zbiórki selektywnej - 75 zł. Zgodnie z zasadami kwota ta jest mnożona przez liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Zobacz też: KSM wystąpi do miasta o zwrot kilkuset tysięcy zł. Chodzi o wywóz śmieci

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, która odbędzie się we wtorek 27 kwietnia, radni będą głosować nad nową uchwałą w tej sprawie. Jak czytamy w dokumencie, jeśli przepisy zostaną przyjęte miesięczna stawka za wywóz śmieci wzrośnie do 28 zł od mieszkańca. Natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zapłaci 84 złote, czyli o dziewięć złotych więcej niż do tej pory.

W uzasadnieniu do uchwały prezydent Ryszard Brejza tłumaczy, że w ubiegłym roku na terenie Inowrocławia zebranych zostało o kilka tysięcy ton odpadów komunalnych więcej niż w 2019 r. Wzrosła też ilość odbieranych od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych.