W trakcie kontroli funkcjonariusze sprawdzają, czy z uwagi na trudne warunki bytowe oraz niską temperaturę powietrza osoby te nie potrzebują pomocy. Informują je również gdzie mogą zjeść ciepły posiłek, otrzymać odzież lub przenocować. Oferowane są im miejsca w schronisku dla bezdomnych, jeśli osoba wyrazi chęć umieszczenia w schronisku zostaje przewieziona do schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. Brata Alberta, może być również skierowana do innego schroniska poza Inowrocławiem. W razie potrzeby udzielana jest pomoc medyczna.

Część z tych osób regularnie odmawia udzielenia jakiejkolwiek pomocy, jednak w okresie zimowym straż miejska prosi o zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne.