Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień (m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny). Proces szczepień – zgodnie z programem - ma być realizowany etapami. Są znane już jednak pierwsze punkty, w których odbywać się będą szczepienia:

  • NZOZ "Ars Medica" ul. Toruńska 32
  • NZOZ "Rodzina" ul. 59 Pułku Piechoty 6
  • Sanatorium Modrzew ul. Wierzbińskiego 50A
  • NZOZ Przychodnia Piastowska ul. Czarnieckiego 24
  • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym ul. Poznańska 97
  • Sanatorium "Ostoja" - al. Sienkiewicza 50
  • NZOZ "Cegielna" ul. Cegielna 45A
  • NZOZ "Farma-Med" ul. Dworcowa 71
  • NZOZ "Mątwy" ul. Kamienna 8

Pełna lista punktów szczepień z podziałem na województwa dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.