- Jest to długo oczekiwana inwestycja nie tylko przez mieszkańców sołectwa Chrosno. Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji wiatrak zyska nowe życie – stanie się bowiem nową atrakcją turystyczną naszej Gminy oraz miejscem integracji lokalnej społeczności.  Mam nadzieję, że w jego otoczeniu znajdą wytchnienie liczne grupy rowerzystów – mówi Dariusz Witczak, burmistrz Kruszwicy.

- Zadanie obejmuje roboty budowlano-konserwatorskie przy wiatraku typu „Koźlak” wraz z wzmocnieniem fundamentów pod kozłem, wymianą wału skrzydłowego, rekonstrukcją „izbicy”, dyszla, schodów zewnętrznych i skrzydeł a także budowę sanitariatów WC, wiaty dla pieca chlebowego, dróg i ścieżek, małej architektury (m.in. ławki, siedziska, stoły) oraz stref parkingowych - informują urzędnicy z Kruswicy.

Całkowita wartość zadania to 1 mln 172 tys. złotych, z czego blisko 800 tys. złotych to pieniądze z LGD Czarnoziem na Soli pozyskane ze środków unijnych. Zadanie zrealizuje firma z województwa małopolskiego, która ma doświadczenie w pracach przy obiektach drewnianych.