wp

Konkretniej, chodzi o przetargi na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej. - Studium pozwoli na wskazanie wariantu lokalizacji trasy w terenie oraz stanowi podstawę do dalszych prac projektowych z uzyskaniem stosownych zezwoleń i decyzji środowiskowej - informuje GDDKiA w Bydgoszczy. Potem przyjdzie czas na wyłonienie wykonawców projektów i prac budowlanych. O wydanej właśnie decyzji rozmawialiśmy z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem.

Panie Wojewodo, w rządowym "Programie 100 Obwodnic" znalazło się sześć inwestycji na drogach krajowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Są to obwodnice: Brześcia Kujawskiego DK62, Kowalewa Pomorskiego DK15, Kruszwicy DK62, Lipna DK67, Nowej Wsi Wielkiej DK25 i Strzelna DK15/25. Na jakim etapie są te inwestycje?

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz: Mam do przekazania dobrą informację. W ramach uzgodnionych programów inwestycji otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury zgodę na ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców dokumentacji projektowej (STEŚ-R) dla czterech z sześciu zadań w ramach realizacji programu w województwie kujawsko-pomorskim. Przetargi na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej zostaną wkrótce ogłoszone dla obwodnic: Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62, Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15, Nowej Wsi Wielkiej w ciągu drogi krajowej nr 25, Strzelna w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Odnośnie dwóch pozostałych zadań trwają intensywne prace.

Te inwestycje były bardzo oczekiwane. Mieszkańcy Strzelna od wielu lat walczyli o obwodnicę. Podobnie działo się w innych miejscowościach. Rok temu wraz z ministrem Łukaszem Schreiberem zapowiedział pan wpisanie tych zadań do rządowego programu.

Było to dla mnie i dla pana ministra zadanie absolutnie priorytetowe. Wiem, jak bardzo takie miasta, jak Strzelno potrzebują wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta. To bardzo uciążliwe dla mieszkańców, ale też dla kierowców. Kilkanaście tysięcy ciężarówek dziennie, poza tym samochody osobowe, ogromne korki. Zgodnie z naszymi ubiegłorocznymi deklaracjami, udało się wpisać tę obwodnicę na listę stu zadań do realizacji w najbliższych latach.

To dopiero pierwszy etap inwestycji. Jak długo takie miejscowości, jak Strzelno będą musiały jeszcze czekać na konkretne efekty w postaci nowej obwodnicy?

Proces inwestycyjny ma swój harmonogram, jednak zielone światło już jest i musimy skupić się na sprawnej realizacji. Mamy na nią gwarancje rządowe. Pan premier Mateusz Morawiecki doskonale rozumie znaczenie tych przedsięwzięć dla rozwoju naszego województwa. W Strzelnie sam przebieg obwodnicy zostanie ustalony na podstawie konsultacji społecznych, natomiast przetarg na budowę odbędzie się w trybie "Zaprojektuj i wybuduj", co powinno usprawnić proces inwestycyjny.

Z czego to wynika?

Jak powiedziałem, inwestycja musi być prowadzona przede wszystkim zgodnie z harmonogramem i racjonalnie, tak aby przyszła obwodnica spełniała swoje funkcje w sposób optymalny. Trzeba pamiętać, że są to inwestycje, które będą miały długofalowe skutki.

No właśnie, co oznacza obwodnica dla mieszkańców np. Strzelna?

Będą to inwestycje realizowane z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska wraz z przebudową urządzeń towarzyszących. W rezultacie budowy obwodnic poprawi się więc znacząco jakość życia mieszkańców tych miejscowości. Ponadto znacznie polepszy się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a przede wszystkim nowoczesne trasy uczynią te miasta i region bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych inwestorów. Na obwodnicach skorzystają wszyscy mieszkańcy kujawsko-pomorskiego.