Wykonawca wybuduje parking wraz z drogą manewrową. Stanowiska parkingowe będą mieć nawierzchnię z płyt ażurowych, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, które zostaną wykonane z kostki betonowej, tak samo jak droga manewrowa.

Ponadto wybudowana zostanie droga dojazdowa do parkingu wraz z chodnikiem, którą będzie oświetlać 11 opraw. Firma wyłoniona w przetargu wykona trawniki o powierzchni ok. 2 000 m2 i będzie zobowiązana do dbania o ten teren przez kolejny rok. Plac będzie monitorowany. Inwestycja zostanie realizowana dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej.