Mieszkańcy i instytucje użyteczności publicznej mogą bezpłatnie odbierać worki na liście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, przy al. Sienkiewicza 1, pokój nr 11 w godzinach od 7.30 do 15.30. Akcja trwa do 28 listopada br.

Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. będzie odbierała wypełnione worki w poniedziałki i czwartki po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu (52) 357-56-62, w terminie od 1 października do 28 listopada br. Zawiązane worki z zebranymi liśćmi należy wystawić w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorstwo. Ponadto zebrane liście można umieszczać w ogólnodostępnych kontenerach przeznaczonych do trawy i liści zlokalizowanych na terenie Miasta. Lokalizacja miniPszoków jest dostępna na stronie internetowej www.eko.inowroclaw.pl w zakładce "Jak segregować?".