Zgodnie z wrześniowym sondażem CBOS, do zwolenników rządu zalicza się 39 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do sierpnia), a do jego przeciwników 35 proc. (wzrost o 4 pkt. proc.). Udział osób, które deklarują swoją obojętność wynosi 22 proc. (spadek o 2 punkty procentowe).

48 proc. Polaków pozytywnie postrzega wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego. To spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Z kolei 40 proc. ocenia negatywnie wyniki rządu (wzrost o 4 pkt proc.). Niezdecydowanych jest 13 proc.

Jeżeli chodzi o oceny polityki gospodarczej gabinetu Morawieckiego, to 42 proc. (spadek o 5 pkt. proc.) uważa, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, a 46 proc. (wzrost o 5 pkt. proc.) jest przeciwnego zdania. 12 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

44 proc. badanych wyraża zadowolenie, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki. W poprzednim badaniu było to 51 proc. Z kolei 41 proc. odnosi się do premiera z dezaprobatą, a w poprzednim sondażu było to 35 proc.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 7-17 września w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1149 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. (PAP)

Autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ mhr/