XXVIII Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) przebiegała pod hasłem „Wspólnie ku zmianom” i odbywała się w systemie zdalnym ze względu na pandemię koronawirusa.

2

„Koronawirus przyniósł ze sobą bardzo dużo zmian. Musimy zmienić plany, ale tak naprawdę część z nich podlega zintensyfikowaniu, bo jeżeli mieliśmy np. zapis o rozszerzeniu narzędzi cyfrowych dostępu do usług finansowych, to koronawirus nie zmienił tego kierunku, tylko zdynamizował zmiany, które w tym obszarze następują” - mówił Rafał Matusiak, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, który niedawno został wybrany na przewodniczącego Rady Dyrektorów Światowej Rady Unii Kredytowych.

Rafał Matusiak zaznaczył, że objęcie tego stanowiska to nie tylko jego osobisty sukces, ale jest to wyraz szacunku i docenienia tego, co robią wszyscy pracownicy SKOK-ów.

3

„Wieloletnia tradycja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i liczna społeczność ich członków uświadamia, jak istotna jest kwestia efektywnego współdziałania w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw działających w Polsce, a także wsparcie indywidualnych uczestników rynku finansowego. Tradycja spółdzielczości, do której odwołują się SKOK-i, jest szczególna wartością. Zwłaszcza w czasie, który wymaga takiego solidarnego współdziałania” - podkreślał prezes Kasy Krajowej.

Na potrzebę dalszych zmian technologicznych przy zachowaniu opartych na zaufaniu relacji z członkami kas wskazywał również Brian Branch, prezes Światowej Rady Unii Kredytowych (The World Council of Credit Unions, WOCCU). „Teraz naszym wyzwaniem i naszą ogromną przewagą jest wykorzystanie synergii miedzy zaufanymi relacjami członkowskimi, które posiadamy a cyfrowym świadczeniem usług. To jest przyszłość” - zaznaczył Branch.

4

Podkreślił też istotną rolę polskich SKOK-ów w WOCCU. Według niego od wielu lat są one liderem w międzynarodowym systemie spółdzielczych kas. „Jesteście kotwicą w regionie Europy, ale też wzorem dla reszty świata. Dzielicie się najlepszymi praktykami dotyczącymi przywództwa w SKOK-ach, budowania systemu, brandingu i tworzenia wspólnych platform. Pokazujecie, jak budować relacje z członkami oparte na zaufaniu, a to właśnie odróżnia nas od innych instytucji finansowych. Dziś jesteście liderem regionu w dziedzinie cyfryzacji” - mówił prezes WOCCU.

Rafał Matusiak wyjaśnił, że SKOK-i chcą odegrać istotna rolę w dziedzinie cyfryzacji sektora usług finansowych z dwóch powodów. „Po pierwsze, ponieważ cyfryzacja tego sektora nie ulegnie w przewidywanej perspektywie zmianie. Cały rynek usług finansowych na pewno w tym kierunku będzie podążał. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby nasze instytucje i nasi członkowie byli wyłączeni z tego projektu” - zaznaczył Matusiak. Jako drugi powód podał konieczność edukacji członków kas w dziedzinie nowych technologii, a co za tym idzie zapobieganie wykluczeniu finansowemu.

5

Dostarczaniu wiedzy i rozwiązań technologicznych nie tylko polskim członkom kas spółdzielczych, ale też uczestnikom podobnych systemów w regionie ma służyć Regionalne Centrum Unii Kredytowych. Prezes Kasy Krajowej podkreślił też, że SKOK-i jednocześnie „rozglądają się po całym świecie, szukając dobrych pomysłów i przenosząc je do Polski i do krajów w regionie”. Za przykład takiej działalności podał współpracę z brazylijskim systemem unii kredytowych SICREDI, który bardzo dynamicznie się rozwija. „Brazylijczykom udało się zmobilizować młodych ludzi do aktywności w uniach kredytowych, to jest to, czego można pozazdrościć. My też chcemy korzystać z energii, zapału i pomysłów naszej młodzieży” - zaznaczył Rafał Matusiak.

6

Choć w SKOK-ach przeważają osoby w średnim wieku i starsze, to jednak nie brakuje też w nich młodych talentów. W tym roku Polak, Łukasz Nowak, prezes SKOK Centrum został laureatem konkursu organizowanego przez WOCCU dla młodych profesjonalistów, w ubiegłym roku konkurs wygrał Piotr Pałka z Kasy Krajowej. „To są właśnie ci młodzi ludzie, którzy niosą ze sobą energię i dużą chęć do działania oraz ogromną ilość dobrych pomysłów, które chcielibyśmy wdrażać” - powiedział prezes Matusiak. Dodał, że drugi obszar, który zostanie uruchomiony, to aktywność skierowana do kobiet pracujących w SKOK-ach.

Podczas konferencji nastąpiło też uroczyste wręczenie nagrody „Feniksa”, która jest przyznawana od 1993 r. osobom, które aktywnie promują i wcielają w życie ideę spółdzielczej samopomocy finansowej. Jej laureatem był Prezydent RP Lech Kaczyński. W tym roku trafiła ona w ręce Wiktora Kamińskiego, jednego z pionierów odbudowy w Polsce samopomocowych instytucji finansowych i wieloletniego wiceprezesa Kasy Krajowej.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP