Do interwencji doszło w minioną środę przy ul. Kopernika.

- Przypominamy, że wyrzucanie odpadów budowlanych do kontenera na odpady zmieszane jest wykroczeniem, za które można otrzymać mandat karny w do 500 zł. Odpady budowlane, poremontowe, czy wielkogabarytowe mieszkańcy miasta mogą dostarczać bezpłatnie we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Bagiennej - informują strażnicy miejscy.