Znamy już projekt uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia włodarza. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem rządu będzie ono niższe niż do tej pory. Prezydent Inowrocławia ma zarabiać teraz w sumie 10940 złotych, a na pensję składać się będzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnej 5 tysięcy złotych, dodatek funkcyjny 2100 zł i specjalny w kwocie wynoszącej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2840 zł, a także dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (1000 złotych).