Tym razem odebrano blisko dwa tys. maseczek, ponad 500 rękawiczek, 400 kombinezonów ochronnych, 235 par gogli oraz po kilkaset płynów i żeli do dezynfekcji.

Zostaną one rozdzielone i przekazane do różnych jednostek i instytucji na terenie powiatu inowrocławskiego - do gmin, domów pomocy społecznej, schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz placówek służby zdrowia.

Powiat inowrocławski otrzymał te środki w ramach projektu: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania oraz rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” finansowanego ze środków europejskich.