Aktualnie strażnicy regularnie kontrolują miejsca, gdzie przebywają bezdomni. Mowa o koczowiskach, pustostanach, działkach, dworcach, czy garażach.

- W trakcie kontroli funkcjonariusze sprawdzają, czy z uwagi na trudne warunki bytowe oraz niską temperaturę powietrza osoby te nie potrzebują pomocy. W razie potrzeby udzielana jest pomoc medyczna, a w przypadku, kiedy osoba bezdomna chciałaby się ogrzać - przewóz do miejskiej ogrzewalni - mówi Sylwia Przebieracz z inowrocławskiej straży miejskiej.

Często strażnicy udzielają informacji, gdzie można się ogrzać i zjeść ciepły posiłek albo przenocować, czy otrzymać odzież. Wiele osób odmawia pomocy. Jeśli jednak bezdomni wyrażą taką chęć, mogą zostać przewiezieni do schroniska dla bezdomnych mężczyzn lub kobiet. Tylko w tym roku zanotowano 484 interwencje wobec bezdomnych, a w całym 2017 roku było ich 456. Osoby chcące wskazać miejsca ich przebywania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia powinny kontaktować się pod numerem 986.