Mowa tu o: Arturze Mikołajczaku - dyrektorze Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Arturze Nalewajskim - dyrektorze Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, Halinie Stajszczak - dyrektor Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy oraz Grażynie Kadłubowskiej - dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu. W imieniu zarządu powierzenia wręczyła starosta Wiesława Pawłowska.