W okresie 27-28 czerwca inowrocławska policja otrzymała dwa zgłoszenia dotyczące złamania ciszy wyborczej przed wyborami prezydenckimi 2020.

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło 27 czerwca. Dotyczyło tego, że w Inowrocławiu w rejonie Ronda Solidarności i skrzyżowania ul. Dworcowej i Kopernika umieszczono plakaty jednego z kandydatów w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi. Policja prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające z art. 495 Kodeksu wyborczego, według którego ten kto, w związku z wyborami umieszcza plakaty bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia, podlega karze grzywny.

W dzień wyborów wpłynęło kolejne zgłoszenie o tym, że w Kruszwicy w okresie 20-27.06 na umieszczone plakaty jednego z kandydatów zostały naklejone inne z informacją o wydarzeniu kulturalnym oraz plakaty innego z kandydatów. Postępowanie wyjaśniające toczy się z art. 67 Kodeksu wykroczeń mówiącego o tym, że osoba, która umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny.