Starostwo powiatowe

- W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja, dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Interesanci i pracownicy muszą zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk. Przywrócone zostają godziny funkcjonowania wydziałów Starostwa (godz. 7.30-15.30). Czynna będzie także kasa. W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, interesantom załatwiającym sprawy w danym wydziale bądź instytucji, w obu budynkach Starostwa Powiatowego - przy al. Ratuszowej 38 i ul. Mątewskiej 17, wydawane będą karteczki - informuje Artur Kisielewicz ze starostwa powiatowego.

W budynku przy ulicy Mątewskiej otwarte zostało tylko wejście B. Ma to umożliwić wpuszczanie dopuszczalnej liczby interesantów. Znajdują się tam:

  • Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji;
  • Wydział Komunikacji i Transportu;
  • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
  • Biuro Rady Powiatu;
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
  • Powiatowy Urząd Pracy;
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Urząd miasta

Tutaj również w jednym pomieszczeniu może być maksymalnie jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Do dyspozycji będą płyny do dezynfekcji. Poniżej godziny otwarcia:

Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – Referatu Spraw Społecznych

Poniedziałek, środa, czwartek i piątek: 7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 17.00

W sprawach świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych, sprawach meldunkowych i dowodów osobistych oraz z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego interesanci są przyjmowani:

Poniedziałek, środa, czwartek i piątek: 7.30 – 15.00
Wtorek: 7.30 – 16.30

Wydział Budżetowo-Finansowy – Kasa Urzędu Miasta czynna jest dla interesantów w następujących godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek i piątek: 7.30 – 11.00 i 11.30 – 15.00
Wtorek: 7.30 – 11.00 i 11.30 – 16.30

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – Kasa dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych oraz innych form pomocy społecznej czynna jest dla interesantów w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 10.00 – 14.00
Środa: 10.00 – 13.00