Komunikat Rządu o mozliwości otwarcia żłobków i przedszkoli zelektryzowała rodziców, ale wzbudził też obawy w samorządach odpowiedzialnych za te placówki. Pojawiło się mnóstwo pytań i uwag wskazujących na potencjalne zagrożenia i niebezbieczeństwo związane z powrotem dzieci do placówek opiekuńczych. W związku z tymi wątpliwościami, w czwartek GIS opublikował szczegółowe zalecenia i wytyczne dla żłobków i przedszkoli.

 • grupa może liczyć 12 dzieci (wyjątkowo można powiększyć do 14)
 • co najmniej 4 m² na jedno dziecko
 • w jednej, stałej sali opieka tych samych opiekunów
 • bez kontaktu między grupami dzieci
 • bez zabawek i przedmiotów trudnych do dezynfekcji (np. pluszaki)
 • dzieci nie przynoszą prywatnych zabawek
 • pozostałe zabawki regularnie i dokładnie czyszczone lub dezynfekowane
 • dystans pomiędzy opiekunami nie mniejszy, niż 1,5 metra
 • wspólne posiłki tylko w ramach jednej grupy
 • na świeżym powietrzu bez mieszania grup dzieci (zalecane place zabaw przy placówkach)
 • sprzęty na placu zabaw regularnie dezynfekowane lub czyszczone
 • dla opiekunów wymagane jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos oraz fartuchy z długim rękawem przy czynnościach higienicznych z dzieckiem
 • kontrola higieny dzieci, przede wszystkim częste mycie rąk
 • rodzice odbierający dzieci zachowują dystans 2 metrów do innych osób, dzici i opiekunów
 • rodzice powinni udostpnić informacje pozwalające na szybki kontakt w sytuacjach alarmowych (np. objawy chorobowe u dziecka)
 • personel techniczny nie kontaktuje się z opiekunami i dziećmi
 • do placówki przyjmowane są tylko dzieci bez objawów chorobowych i nie z domów, w których zarządzona została kwarantanna
 • na jedną grupę dzieci powinien być dotępny jeden termometr (najlepiej bezdotykowy)
 • podwyższona aktywność w zakresie utrzymania czystości i higieny w całej placówce
 • opiekunami dzici powinny być osoby poniżej 60. roku życia, bez jakichkolwiek problemów zdrowotnych

źródło: PAP