Wprowadzenie opłaty za korzystanie ze szpitalnego parkingu dla pacjentów i personelu jest jednym z elementów programu naprawczego dla inowrocławskiej lecznicy. Przygotowanie go było konieczne ze względu na stratę, jaką placówka odnotowała w 2018 roku, a wyniosła ona ponad 5 mln zł netto.

Jak już informowaliśmy, przetarg związany z wdrożeniem systemu parkingowego z automatycznym poborem opłat miał zostać ogłoszony w lutym, a za miejsca posotojowe mieliśmy płacić już w maju. Sytuacja się jednak zmieniła.

- W związku z przygotowaniem wprowadzenia systemu poboru opłat przed szpitalem przygotowana została dokumentacja przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę. Na razie jednak, w związku z epidemią, wstrzymane zostały wszelkie kolejne postępowania w tej sprawie. Wprowadzony stan epidemii wymaga maksymalnego ograniczenia kontaktów i wyklucza możliwość obecności na terenie lecznicy jakichkolwiek dodatkowych osób - mówi nam Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Szpital czeka teraz na poprawę sytuacji. - Prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy i sam montaż systemu parkingowego z automatycznym poborem opłat zostaną wznowione kiedy ustąpią przesłanki, które spowodowały wprowadzenie stanu epidemii - dodaje Kisielewicz.

inoonlineplus