Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, nie wykazujących objawów choroby, ale potencjalnie zakażonych wirusem. Jest prowadzona w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia. Jak mówi nam Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, samorząd jest zobowiązany do zapewnienia miejsca kwarantanny zbiorowej, którą wykorzystuje się w wyjątkowych sytuacjach, np. dla osób niemających miejsca do odbycia kwarantanny w warunkach domowych i nie mogących liczyć na wsparcie rodziny.

- Na terenie powiatu inowrocławskiego wyznaczono 8 obiektów kwarantanny zbiorowej. Są to obiekty całkowicie wyodrębnione, zapewniające możliwości izolacji indywidualnej oraz wszelkie potrzeby bytowe osób tam przebywających - mówi Artur Kisielewicz.

Jak wynika z naszych informacji ośrodki utworzono w Inowrocławiu, Kościelcu i Gniewkowie. To m.in. hotel pracowniczy, internat oraz obiekt jednej ze szkół zawodowych.

Do kwarantanny kierują służby sanitarno-epidemiologiczne. Kontakt z najbliższą stacją sanepidu nakazuje się osobom, które w ostatnich 14 dniach przebywały w krajach lub regionach, gdzie potwierdzono koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 albo miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobami, u których podejrzewa się lub potwierdzono zakażenie koronawirusem.

- Wyznaczeni pracownicy do obsługi zabezpieczają osobom poddanym kwarantannie niezbędne świadczenia socjalne, czyli: dostawę produktów spożywczych i gotowych posiłków (w opakowaniach jednorazowych), leków, środków czystości, środków dezynfekcyjnych i innych artykułów. Osoby kwarantannowane zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarno-higienicznego w pomieszczeniach, poprzez wykonywanie zabiegów dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami - dodaje Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.