Nowy trakt o szerokości 1,5 metra wraz ze zjazdami i dojściami wykonany będzie z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej. Prace powinny potrwać do końca roku.