Po korekcie radni przyjęli dzisiaj uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi inowrocławskiemu. Usunięto z niej natomiast zapis o udzieleniu pomocy rzeczowej w formie przygotowania dokumentacji projektowej zagospodarowania zielenią ronda przy skrzyżowaniu ulic Górniczej, Poznańskiej, Staszica i Glempa oraz posadzeniu zieleni. Na ten cel miasto miało przeznaczyć nie więcej niż 125 tys. zł.

Radny Jacek Tarczewski wnioskował o usunięcie tego punktu z uchwały i przekazanie 125 tys. złotych na zakup laptopów lub komputerów stacjonarnych dla dzieci z powiatu inowrocławskiego, które ich nie posiadają, a są zobowiązane, by w czasie epidemii koronawirusa brać udział w lekcjach przez internet.

- Państwo zobowiązało się wesprzeć każdą gminę, ale te środki nie będą wystarczające. Zieleń może poczekać. Aby to rondo nie było obsiane tylko trawą, można wykorzystać palmy znajdujące się w Solankach, które nie pasują do środowiska. Można je chwilowo zgromadzić na rondzie i też będzie to inne rondo niż wszystkie - mówił Jacek Tarczewski.

Po konsultacji z prawnikiem przewodniczący rady Tomasz Marcinkowski uznał, że wniosek radnego nie może zostać zrealizowany. Mimo to, z uchwały całkowicie usunięto zapis o wsparciu rzeczowym dla powiatu, choć to częściowo narusza podpisany w tej sprawie w 2019 roku list intencyjny.

- Dziękuję za przyjęcie uchwały, która daje możliwość choć w części finansowej spełnić nasze zobowiązania wobec powiatu i rządu. Gdybyśmy w ubiegłym roku nie podpisali listu intencyjnego w tej sprawie, nie byłoby tej inwestycji. Dzisiaj zmieniamy naszą obietnicę. Mam nadzieję, że powiat podejdzie do tego w sposób wyrozumiały. Pozostanie problem zagospodarowania miejsca, w którym zakończą się prace budowlane. W tej chwili nie mamy na koncie 125 tys. zł na inny cel. Nie mamy takich środków i nie możemy ich przekazać nawet na tak szlachetny cel, jaki wskazał pan radny. Mamy jednak zabezpieczone środki w ramach rezerw do wsparcia rządowego na ten cel (zakup komputerów - przyp. red.), który wierzę, że otrzymamy - powiedział Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.