WSPÓLNIE - Fundacja LafargeHolcim z okazji 25 lat działalności Lafarge w Polsce przekaże 25 grantów na realizację regionalnych projektów. Program “Wspólnie dla Regionu” powstał w celu wspierania i angażowania mieszkańców w lokalne inicjatywy, które wpływają na rozwój społeczności oraz promują zrównoważone podejście do kształtowania otoczenia.

Do programu można zgłaszać projekty dotyczące trzech obszarów: ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej, zagospodarowania przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni oraz poprawy jej estetyki i funkcjonalności, profilaktyki i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także szkoły, przedszkola oraz instytucje kultury.

– W pierwszej edycji wpłynęło do nas 247 wniosków z całej Polski. To pokazuje, jak duże jest zaangażowanie społeczności lokalnych w zmianę swojego otoczenia na lepsze oraz wskazuje jakie są potrzeby mieszkańców – mówi Agnieszka Rafalska, kierownik projektu z WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim. W tym roku, z okazji 25-lecia działalności Lafarge w Polsce przyznamy symboliczne 25 grantów. Tym samym chcemy podkreślić długofalowość naszego zaangażowania w budowanie partnerskich relacji z sąsiadami – podkreśla Agnieszka Rafalska.

Zmiany w gminie Barcin

Do tej pory dzięki inicjatywie „Wspólnie dla Regionu” w gminie Barcin pojawiło się więcej zieleni, powstały nowe miejsca spotkań dla mieszkańców, zwiększył się także poziom świadomości na temat ochrony środowiska. Wśród projektów zrealizowanych w regionie można wyróżnić inicjatywę Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie „Zielona szkoła – zielona klasa”, dzięki której uczniowie mogą odbywać lekcje na świeżym powietrzu w odpowiednich warunkach i w otoczeniu przyrody.

– Cieszymy się, że formuła programu „Wspólnie dla regionu” w poprzednim roku się sprawdziła. Otrzymaliśmy wtedy bardzo dużo zgłoszeń, co pokazuje, że nasi sąsiedzi mają wiele pomysłów i potrzeb, w których realizacji możemy pomóc – mówi Marek Michalski, dyrektor Cementowni Kujawy.

Nie zabrakło także projektów edukacyjnych – w ramach przyznanego grantu przez WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim, Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie zorganizowało konferencję naukowo-dydaktyczną „Odkryć walory użytku ekologicznego w Barcinie i wyeksponować znaczenie bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej”, podczas której mieszkańcy rozmawiali o ochronie bogactwa przyrodniczego regionu.

Zgłoszenia można wysyłać do 24 marca

Wnioski przyjmowane są za pomocą formularza online na stronie internetowej: www.fundacjawspolnie.pl, poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adres WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim do 24 marca 2020 roku. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi 20 kwietnia 2020. Informacja, o projektach zakwalifikowanych do uzyskania grantu zostanie opublikowana na stronie internetowej WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/FundacjaWspolnie/.

wspólnie dla regionu 2