"Rządowy program +Dobry start+ jest, obok programu +Rodzina 500 plus+, jednym z elementów kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans, dlatego jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko, niezależnie od dochodów" - powiedziała PAP minister Maląg.

Przypomniała, że w 2019 r. wsparcie z programu trafiło do 4,5 mln uczniów, a na realizację programu, wraz z kosztami obsługi, wydano niemal 1,4 mld zł.

"Obecnie program +Dobry start+ realizowany jest na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. Chcemy jednak, by rozwiązanie to było pewne i gwarantowane ustawą - dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy regulującej prawo do świadczenia +Dobry start+" - powiedziała szefowa MRPiPS.

300 zł na każde uczące się dziecko wciąż będzie wypłacane niezależnie od dochodów.

"Proponowane rozwiązanie zakłada, że od 2021 r., podobnie jak w przypadku świadczenia +500 plus+, wnioski można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lutego, a drogą tradycyjną - od 1 kwietnia. Bez zmian pozostanie data końcowa okresu przyjmowania wniosków, czyli 30 listopada" - powiedziała Maląg.

Nowe przepisy mają dodatkowo usprawnić procedury przyznawania i realizacji świadczenia "Dobry start" w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osób zainteresowanych.

Świadczenie z programu "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat.

Od 1 sierpnia 2019 r. o świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. "Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów. (PAP)

autorka: Olga Zakolska

ozk/ mhr/