Wprowadzenie opłaty za korzystanie ze szpitalnego parkingu dla pacjentów i personelu jest jednym z elementów programu naprawczego dla inowrocławskiej lecznicy. Przygotowanie go było konieczne ze względu na stratę, jaką placówka odnotowała w 2018 roku, a wyniosła ona ponad 5 mln zł netto.

Jak wynika z naszych informacji Szpital Wielospecjalistyczny im. Ludwika Błażka pracuje nad wdrożeniem systemu parkingowego z automatycznym poborem opłat dla klientów i pracowników zakładu. Obecnie realizowany jest jego pierwszy etap - przygotowawczy i organizacyjny.

- Chodzi o opracowanie sposobu funkcjonowania parkingu, wybór technologii, wykonanie projektu lokalizacji urządzeń parkingowych. Jeszcze w lutym ma zostać ogłoszony przetarg, a uruchomienie parkingu nastąpiłoby w maju - mówi nam Monika Dąbrowska, naczelnik wydziału kultury i promocji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Przypomnijmy, że plan wprowadzenia opłat zakładał - poza uruchomieniem automatycznego systemu parkingowego - również zmodernizowanie powierzchni parkingowej wokół budynków zakładu. Jak mówi Monika Dąbrowska, w pierwszym roku funkcjonowania parkingu nie są planowane inwestycje zwiększające jego powierzchnię. Opracowana jest natomiast pełna dokumentacja budowy parkingu dla samochodów osobowych na kolejne 50 miejsc wraz z pozwoleniem na budowę. Podczas realizacji inwestycji szpital będzie ubiegał się o dotację na ten cel ze strony samorządu.

Wprowadzenie opłaty za korzystanie ze szpitalnego parkingu dla pacjentów i personelu w 2020 roku ma przynieść szpitalowi dochody w wysokości ok. 100 tys. zł.

Więcej o programie naprawczym dla inowrocławskiej lecznicy (m.in. planowanym utworzeniu poradni lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w budynku szpitala) piszemy w tekście: Płatny parking ma ratować szpital.