Prawidłowo wypełnione formularze należy składać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy przy ul. Królowej Jadwigi 43 między 10 a 28 lutego. Druk można pobrać tutaj. Więcej informacji na temat programu można znaleźć tutaj oraz pod numerem 52 35 55 843.