Swój udział w imprezie już teraz mogą zgłaszać drużyny z jednego zakładu pracy, stowarzyszenia, klubu sportowego niezwiązanego z piłką nożną lub reprezentacje jednej grupy zawodowej np. nauczyciele i woźni, żołnierze, przedsiębiorcy, strażacy, policjanci, budowlańcy, radni. Skład drużyny stanowi czterech zawodników+ bramkarz + minimum dwóch rezerwowych. Zgłoszenia drużyn do 30 grudnia przyjmuje Henryk Procek (tel. 502 454 984, e-mail henryk.procek67@gmail.com).

- Pomagamy młodym piłkarzom kupując piłki oraz sprzęt treningowy. Sport i dobra zabawa jednoczy środowiska zawodowe - mówi Henryk Procek. - Podczas imprezy wśród kibiców zbierane będą dobrowolne datki na charytatywny cel - radny dodaje Grzegorz Kaczmarek.

Wpisowe wynosi 250 zł, płatne do 3 stycznia na konto Fundacji K-S-M Jesteśmy z Wami tytułem: Wpisowe Serca Granie 2020-nazwa zespołu, nr konta: 29 2030 0045 1110 0000 0253 3320. Imprezę pod patronatem prezydenta Inowrocławia organizuje OSiR wraz z TKKF i Fundacją K-S-M "Jesteśmy z Wami".