Z całą stanowczością stwierdzamy i przypominamy Panu Stachowiakowi, że projekt o dofinansowanie modernizacji hali przy ul. Rakowicza przygotowywany był przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który w ówczesnym czasie, jako Zastępca Prezydenta, Pan Stachowiak nadzorował osobiście. Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowywał jedynie projekt budowlany stanowiący załącznik do wspomnianego wniosku o dofinansowanie.

Gdyby jednak Pan Stachowiak nadal nie pamiętał tej sytuacji, posiadamy wszelką dokumentację na ten temat, która powinna rozwiać ostatnie wątpliwości.

Cieszymy się, że w swojej wypowiedzi Pan Stachowiak przyznał nam rację, wskazując, że skorzystanie z pieniędzy rządowych pojawiło się dopiero w tym roku, czyli już w trakcie realizacji projektu. Ogromnym zdumieniem jest fakt, że Pan Stachowiak, mając wówczas zaufanie Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, dzisiaj próbuje obciążyć swojego byłego pracodawcę błędami, których tak naprawdę nie było.

Ponownie zachowanie to zostawiamy ocenie mieszkańcom.