W tym zakresie poddano analizie 2,5 tys. gmin w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i wiejsko-miejskich oraz gmin wiejskich. W każdej z nich wybrano po 30 najlepiej zarządzanych samorządów.

Z naszego województwa, w swoich kategoriach na miejscu 19. znalazła się Bydgoszcz, na 24. Inowrocław, a na 28. Świecie. Miasto Inowrocław awansowało po raz pierwszy do tych miast, od czasu kiedy przeprowadzany jest ranking. Kwalifikację najlepszych samorządów przeprowadziła kapituła na czele z prof. Jerzym Buzkiem, w skład której wchodzili m.in. Minister Finansów oraz Wiceminister Rozwoju Regionalnego. Kapituła brała pod uwagę m.in. dane GUS, Ministerstwa Finansów oraz ankiety gminne. Przeanalizowano jakość ok. 50 parametrów w każdej gminie, np. dynamikę dochodów własnych podatkowych, wartość pozyskanych dotacji, liczbę miejsc w przedszkolach i szkołach, wydatki na sport, kulturę, budżet obywatelski, zieleń, działania na rzecz poprawy jakości powietrza, rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz czy w danej gminie działają Młodzieżowa Rada Miejska, Rada Seniorów itp.

Z rankingu dumny jest prezydent Inowrocław Ryszard Brejza. - Od wielu lat wbrew kłodom rzucanym nam pod nogi, konsekwentnie realizowaliśmy program rozwoju Inowrocławia, jako nowoczesnego miasta, wspierając wszelkie formy oddolnej aktywności mieszkańców. To wspaniały podarunek na podsumowanie kończącej się kadencji - dodaje prezydent.